Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Omdat wij het als Regenboog belangrijk vinden om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften én mogelijkheden van elk kind zijn wij in september 2017 gestart met voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (PRISMA-groep). Vanaf schooljaar 2020-2021 werken wij met twee prisma groepen, een groep 5-6 en een groep 7-8. In de groepen 1 t/m 4 is er een aanvullend aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

 

Wat is hoogbegaafdheid?

Er zijn veel definities van hoogbegaafdheid, maar meestal komt het neer op: een intelligentiequotiënt (IQ) van 130 of hoger. Hoogbegaafdheid is veel breder dan alleen heel slim zijn: ‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’ (Delphimodel Hoogbegaafdheid, 2008).

 

HB onderwijs

Wij willen kinderen tot bloei laten komen door een inspirerende schoolomgeving te creëren waar:

  • Kinderen in een peergroep onderwijs krijgen.
  • De basisvakken (reken, taal, spelling en begrijpend lezen) compact aangeboden worden, waardoor tijd ontstaat voor verrijking.
  • Projectmatig werken een belangrijk onderdeel is van het onderwijsaanbod, dit doen we met behulp van deep level learning. Bij het projectmatig werken, werken we naast kennisdoelen aan doelen op het gebied van executieve functies.
  • Leerkrachten zoveel mogelijk coachend lesgeven.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het HB onderwijs of voor meer informatie over aanmelding voor het HB onderwijs kunt u contact opnemen met de school (035 656 04 08) of mail naar Hestia Karman, h.karman@proceon.nl (HB-coördinator) . Vanwege de grote vraag zijn wij genoodzaakt met een wachtlijst te werken. Vanaf april wordt helder in welke groepen er ruimte is om kinderen aan te nemen. Wanneer uw kind op een plaatsbare plek op de wachtlijst staat, zal met u contact worden opgenomen om te kijken of de onderwijsbehoeften van uw kind en het aanbod van de Regenboog bij elkaar passen.

 

Vragen over het onderwijs voor hoogbegaafden?

In maart zal er een open dag zijn. U kunt dan zien hoe wij ons onderwijs in praktijk brengen. Er is dan ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stellen. De datum van de open dag wordt zo spoedig mogelijk via deze site bekend gemaakt. Even bellen kan natuurlijk ook altijd. Het nummer is: 035-6560408.