Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

Unesco logo banners

Unesco

De Regenboog is één van de weinige scholen in Nederland die zich officieel Unesco school mag noemen en dit logo mag dragen. Dit doen wij dan ook vol trots! Maar wat houdt het nou eigenlijk in?


Lees meer
Proceonscholen 111830778446

Ouderportaal

De ouders van onze leerlingen zijn natuurlijk een belangrijke doelgroep voor ons, gezamenlijk bereiken we immers de beste resultaten. Om betrokken en goed geïnformeerd te kunnen zijn, willen wij u daarom zo goed mogelijk op de hoogte houden.


Lees meer
iStock 111916134873

Commissies

Onze school is trots op de hoge mate van ouderbetrokkenheid. Zo kent onze school verschillende commissies zoals de MR, PR en AC. Ze stellen zich hier aan u voor! 


Lees meer
Proceonscholen 111830777950

Contact momenten

Samen met u, ouders / verzorgers, zijn wij gericht op de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Het is daarom van groot belang om elkaar goed te informeren en op de hoogte te houden van alle relevante zaken betreffende uw het kind en de school. Daarvoor heeft onze school verschillende contactmomenten. 


Lees meer
Proceonscholen 111830777894

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken op school. In de meeste gevallen biedt een gesprek met de leerkracht de oplossing. Wanneer nodig kunt u de zaak ook met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.


Lees meer
iStock 111919062666

Activiteiten

Naast het normale lesprogramma plannen we gedurende het schooljaar allerlei gezellige en educatieve activiteiten, waarbij de kinderen op een andere manier, en vaak in een andere omgeving, met elkaar bezig zijn. 


Activiteiten
Proceonscholen 111830777800

Naschoolse activiteiten Regenboog

Gezelligheid troef, creativiteit voorop, ontdekken van talent, altijd met iets moois of lekkers naar huis, enthousiaste cursusleiding; allemaal ingrediënten van de NAR. Al meer dan 16 jaar vinden er naschoolse cursussen op de Regenboog plaats. En dat is iets waar we trots op zijn. 


Lees meer
download 111830778647

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 


Lees meer
pexels photo 111918888066

Financiƫle ondersteuning

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! In de Gemeente Wijdemeren zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die, om financiële reden, geen lid kunnen worden van een sportclub, sportvereniging of toneelclub of om deze reden geen les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.


Lees meer
Proceonscholen 111830777840

Protocollen

In een schooljaar kan er van alles gebeuren. Voor veel situaties zijn er protocollen beschikbaar. Hier vindt u een overzicht. 


Lees meer