Financiële ondersteuning

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

In de Gemeente Wijdemeren zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die, om financiële reden, geen lid kunnen worden van een sportclub, sportvereniging of toneelclub of om deze reden geen les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

 

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken. Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en betaalt (een deel van) de contributie en benodigde sportattributen. Meer info op: http://www.jeugdsportfonds.nl

 

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds Wijdemeren is ook bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar maar dan voor kinderen die lid willen worden van een toneelclub of les willen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Wijdemeren kunnen bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Meer info op: http://www.jeugdcultuurfonds.nl

 

Een beroep op het Jeugdsportfonds & het Jeugdcultuurfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Op de Regenboog is dat meester Erik Nickolson (e.nickolson@proceon.nl

 

Stichting Leergeld

Leergeld is nog iets breder van opzet, deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. Meer info kunt u vinden op: http://www.leergeld.nl

 

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Groeit ons kind goed, verloopt de ontwikkeling normaal en hoe pakken we de opvoeding aan? Met al deze vragen over de groei, ontwikkeling en opvoeding kunnen ouders terecht bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Dat kan bij het consultatiebureau 0-18 jaar en het CJG.

 

Consultatiebureau 0-18 jaar

Op het consultatiebureau werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten en screeners. Zij onderzoeken kinderen regelmatig, maar ook tussendoor kunnen ouders altijd contact opnemen.

 

Groep 2 en groep 7

In de basisschoolleeftijd worden kinderen uitgenodigd voor een onderzoek als zij in groep 2 en in groep 7 zitten. Deze onderzoeken vinden meestal op school plaats, maar soms ook op het consultatiebureau.

 

Vaccinatie 9-jarigen

In het kalenderjaar waarin een kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor de herhalingsprikken tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Het consultatiebureau is op werkdagen telefonisch bereikbaar via: 035 692 63 50. Ook kunt u een mail sturen naar info@jggv.nl of een kijkje nemen op de website www.jggv.nl. Daarnaast is Jeugd en Gezin te volgen op Twitter (@JeugdGezinGV) en Facebook (JeugdGezinGV).

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In de meeste gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook hier kunt u uw vragen stellen over opgroeien en opvoeden. De adressen, telefoonnummers en openingstijden van het CJG in uw gemeente staan vermeld op www.cjggooienvechtstreek.nl