Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Op de Regenboog vinden wij het belangrijk om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elk kind. Daarom zijn wij in september 2017 gestart met voltijd hoogbegaafdenonderwijs (Prisma-groep). Wij werken met twee Prisma-groepen, een groep 5-6 en een groep 7-8. In de groepen 1 t/m 4 is er een bescheiden aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.


Wat is hoogbegaafdheid?

In de literatuur zijn tal van definities te vinden over hoogbegaafdheid. Binnen de Prisma groepen maken wij gebruik van de volgende modellen/theorieën over hoogbegaafdheid: Delphi-model (Kooijman-van Thiel, 2008), het intelligentie model van Sternberg (Sternberg, 2018) en het model van talentontwikkeling van Kuipers (Kuipers, 2010). Wij kiezen voor deze modellen en theorieën, omdat het niet alleen over cognitieve talenten gaat, maar ook over de vaardigheden om talent tot uiting te laten komen. Executieve functies en zijnskenmerken komen ook aan bod. 

 

Wij zien een (hoog)begaafde leerling over het algemeen als een wereldwijze leerling, die: 

-        Succesvol intelligent is op (praktisch), analytisch en/of creatief gebied bij het                   verlaten van de school

-        Een creatief denkvermogen bezit

-        Nieuwsgierig is van aard

-        Autonoom handelt

-        Sensitief is

-        Een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft

-        Kritisch naar de wereld kijkt

  

HB onderwijs

Binnen het Prisma-onderwijs worden de basisvakken (rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen) compact aangeboden. De doelen voor taal, rekenen, spelling, kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie zijn inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan ons onderwijs. Per doel wordt bekeken welke leerlingen instructie en inoefening nodig hebben, voor de andere leerlingen is er een passend verrijkend aanbod. 

Samenwerkend leren wordt gestimuleerd door thematisch werken en er is een aanbod voor onderzoekend en ontdekkend leren. Daarnaast is er een aanbod voor persoonsvorming en psycho-educatie (Ramaut, z.d.). De essentie van het Prisma-onderwijs is inzetten op een brede ontwikkeling, waarbij we kinderen coachend leren goed te zijn voor zichzelf, voor een ander en voor de wereld (Biesta, 2014). 

  

Meer informatie

In schooljaar 2023//2024 hebben we in prisma 5 alleen nog plaats voor een paar meisjes. Er is alleen nog plek voor meisjes in prisma 5/6 vanwege de huidige samenstelling van de groep. 

Voor het schooljaar '24/'25  zijn er in de verschillende Prisma klassen alleen nog maar plekken beschikbaar voor meisjes. Dit heeft alles te maken met de huidge samenstelling. In Prisma 7 is nog één plek beschikbaar voor een meisje. In Prisma 6 voor 2 meisjes en in Prisma 5 is er nog voldoende plek voor meisjes. Zodra we meer weten over schooljaar '25/'26 zullen we dat op deze plek melden.

 

Bij de aanname van nieuwe leerlingen kijken wij met name of de leerling past binnen de samenstelling van de huidige groep. Bij leerlingen die instromen vanuit een andere school, vragen wij altijd om een intelligentieonderzoek. Bij voorkeur is er een WISC-V afgenomen. Voor kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, is een KIQT+ ook zeer geschikt. Het is fijn als in het onderzoeksverslag ook handelingsadviezen voor school staan beschreven, alsmede ervaringen van ouders en de huidige leerkracht(en).


Mocht u interesse hebben in ons voltijds hoogbegaafdenonderwijs, wilt u dan onderstaand intakeformulier invullen en mailen naar 
j.spijker@proceon.nl. Zou u ook alvast het intelligentieonderzoek willen delen als deze al is afgenomen? Wij nemen uw kind dan mee in de aanmeldprocedure en nemen contact met u op om e.e.a. te bespreken. We zullen u dan ook uitleggen hoe de aanmeldprocedure verder verloopt.

 

Vragen over het onderwijs voor hoogbegaafden?

U kunt een mail sturen aan Janneke Spijker (j.spijker@proceon.nl). Even bellen kan natuurlijk ook altijd (op maandagen of dinsdagen of op de andere dagen na 14:00 uur). Het nummer is: 035-6560408.