Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Omdat wij het als Regenboog belangrijk vinden om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften én mogelijkheden van elk kind zijn wij in september 2017 gestart met voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (Prisma-groep). Wij werken met twee Prisma-groepen, een groep 5-6 en een groep 7-8. In de groepen 1 t/m 4 is er een bescheiden aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Wat is hoogbegaafdheid?

Er zijn veel definities van hoogbegaafdheid, maar meestal komt het neer op: een intelligentiequotiënt (IQ) van 130 of hoger. Hoogbegaafdheid is veel breder dan alleen heel slim zijn: ‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’ (Delphimodel Hoogbegaafdheid, 2008).

 

HB onderwijs

Wij willen kinderen tot bloei laten komen door een inspirerende schoolomgeving te creëren waar:

  • Kinderen in een peergroep onderwijs krijgen.
  • De basisvakken (reken, taal, spelling en begrijpend lezen) compact aangeboden worden, waardoor tijd ontstaat voor verrijking.
  • Projectmatig werken een belangrijk onderdeel is van het onderwijsaanbod, dit doen we met behulp van Deep Level Learning. Bij het projectmatig werken, werken we naast kennisdoelen aan doelen op het gebied van executieve functies.
  • Leerkrachten zoveel mogelijk coachend lesgeven.

 

Meer informatie

In schooljaar 2023//2024 is groep 6 al helemaal vol. In groep 7 is mogelijk nog een plekje en in de groepen 5 en 8 zijn nog voldoende plekken.


Bij de aanname van nieuwe leerlingen kijken wij of de leerling past binnen de samenstelling van de rest van de groep. Bij leerlingen die instromen, vragen wij altijd om een intelligentieonderzoek. Bij voorkeur is er een WISC-V afgenomen. Voor kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, is een KIQT+ ook zeer geschikt. Het is fijn als in het onderzoeksverslag ook handelingsadviezen voor school staan beschreven, alsmede ervaringen van ouders en de huidige leerkracht(en).


Mocht u interesse hebben in ons voltijds hoogbegaafdenonderwijs, wilt u dan het onderzoeksverslag van uw kind en onderstaand formulier ingevuld mailen naar j.spijker@proceon.nl. Wij nemen uw kind dan mee in de aanmeldprocedure en nemen contact met u op om e.e.a. te bespreken.

 

Vragen over het onderwijs voor hoogbegaafden?

U kunt een mail sturen aan Janneke Spijker (j.spijker@proceon.nl). Even bellen kan natuurlijk ook altijd (op maandagen of dinsdagen of op de andere dagen na 14:00 uur). Het nummer is: 035-6560408.

Intakeformulier Prisma