De Regenboog Kortenhoef

Verrassend kleurrijk in aanpak

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs: 

 • Positieve sfeer en open communicatie 
 • Veilige en vertrouwde leeromgeving
 • Wederzijds respect, wij zijn een Kanjerschool
 • Ons handelen wordt zo veel mogelijk afgesteld op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elk kind
 • Ouders en kinderen zijn betrokken bij onze school
 • Toekomstgericht met onder andere aandacht voor social media en ict-toepassingen
 • Modern protestants christelijk onderwijs met ruimte voor iedereen

 

Waar we voor staan

Op de Regenboog geven we boeiend onderwijs. We stimuleren en activeren leerlingen. Nieuwsgierigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, ruimte geven en hoge verwachtingen zijn uitgangspunten. We zorgen voor een inspirerende, rijke leeromgeving, die aansluit bij hedendaagse ontwikkelingen. We gebruiken nieuwe technologie als middel ons onderwijs te verrijken, leren kinderen omgaan met technologische ontwikkeling en besteden aandacht aan mediawijsheid. We leiden leerlingen op om met de juiste inhoudelijke bagage, geïnspireerd door o.a. christelijke waarden en normen, gemotiveerd en kritisch deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

 

Ons onderwijs is gericht op onderwijsresultaten in de meest brede zin van het woord. We richten ons op ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming’ (Biesta, 2012). Binnen ons onderwijs is aandacht voor talenten van leerlingen. We willen leerlingen met ons onderwijs aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachtes.

 

Dit zijn onze kernwaarden 

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Inlevingsvermogen
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap
 • Doelgericht werken
 • Samenwerken
 • Kritisch denken
 • Creativiteit

 

Identiteit

Onze identiteit: wij geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen. Voor onze godsdienstlessen maken wij gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord brengt met behulp van thema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind – in de hedendaagse, multiculturele samenleving – en de wereld van de bijbel. De eigen levenservaringen dragen ertoe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waarbij kinderen ook van elkaar kunnen leren. Trefwoord staat drie keer per week op het rooster.

 

Waarden

Onze organisatie wordt gedreven vanuit waarden. Deze waarden staan voor wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs en wat we nastreven. Ze zeggen iets over hoe we ons onderwijs willen vormgeven, maar ook over de manier waarop we willen samenwerken. Waarden verbinden ons vak met ons hart. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Nieuwsgierigheid is een voorwaarde voor leren. Binnen Proceon stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en van ons zelf. We geloven in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en grenzen verleggen. Uitdaging vinden we belangrijk. Zo houden we de zaag scherp en halen we het maximale uit onze leerlingen. We worden geïnspireerd door christelijke idealen over een leefbare wereld met een goede plek voor iedereen. We willen kinderen leren optimistisch na te denken over de toekomst. Binnen Proceon werken we samen. We leren van en met elkaar. We maken ruimte om te praten over ons vak. In het besef dat ons onderwijs daar beter van wordt. In onze organisatie staat onze passie centraal: leerlingen door goed onderwijs voorbereiden op hun plek in deze wereld. We zijn geïnteresseerd in elkaar en werken in verbondenheid. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, van Raad van Toezicht tot ondersteunende medewerkers. We maken werk van vertrouwen vanuit het besef dat we gericht zijn op hetzelfde doel: het beste onderwijs aan onze leerlingen. Samen zijn we Proceon”

  

Bekijk onze introductievideo!

Media