De Regenboog Kortenhoef

De kracht van samen

 

1. Visie en missie van de Regenboog

De Regenboog is aangesloten bij stichting Proceon. De kernwaarden nieuwsgierigheid, optimisme en uitdaging vormen de basis voor alle scholen van Proceon.  

Maar wat kenmerkt nu juist de Regenboog?

De Regenboog is een school waarbij ‘samen’ het belangrijkste woord is. Op de Regenboog zijn leerlingen nadrukkelijk betrokken bij hun eigen doelen, wordt er veel door leerlingen onderling samengewerkt en leren zij al vroeg dat je samen verder komt dan alleen. Ook in ons team wordt veel samengewerkt. Leerkrachten maken gebruik van elkaars expertise en werken samen om de beste lessen te maken en uw kind te geven wat hij of zij nodig heeft. Natuurlijk werken we ook graag samen met u als ouder. U bent als ouder verantwoordelijk voor de opvoeding van en zorg voor uw kind en wij voor het onderwijs. Wij geloven er erg in dat wij elkaar hierin kunnen helpen en versterken.

 

Wij noemen onze school met trots een dorpsschool. Ouders zijn veel en vaak betrokken bij activiteiten die wij organiseren of die op en rond de school georganiseerd worden. Onze school kenmerkt zich doordat wij toegankelijk, gemoedelijk, laagdrempelig en betrokken zijn.

 

"De kracht van samen" op een rijtje: 

Samen zijn

Veiligheid, rust, vertrouwen en wederzijds respect zijn belangrijke waarden binnen de Regenboog. De basis om tot leren te komen is dat je je veilig voelt en met plezier naar school gaat. Wij gebruiken hiervoor de Kanjermethode; al onze leerkrachten zijn Kanjertrainers. Samen zijn wij ook met de 2 voltijds groepen voor hoogbegaafde leerlingen. Vanuit de hele regio komen kinderen naar onze school om hier onderwijs te krijgen.

 

Samen werken

Samen werken gebeurt op veel verschillende manier. Leerlingen werken onderling veel samen, maar ook de samenwerking met ouders is van groot belang. Wij geloven erg in de driehoek leerling-leerkracht-ouder. Alleen door samen te werken, voelt een leerling zich gehoord en gezien. Ook is er op de Regenboog een grote ouderbetrokkenheid bij allerlei activiteiten.

 

Samen leren

Onze leerlingen ontwikkelen en leren samen. Niet alleen cognitief, ook sociaal-emotioneel. Ook ons team ontwikkelt zich samen. Het meesterschap van onze leerkrachten is een belangrijke pijler binnen de school en door samen te werken, word je beter. Doordat wij 2 voltijds groepen hebben voor hoogbegaafde leerlingen, hebben wij veel kennis in huis over extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben. Ook bieden wij ondersteuning aan kinderen die minder makkelijk kunnen leren en aan kinderen die sociaal-emotioneel een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

 

Samen doen

Wij doen veel samen met onze leerlingen en betrekken hier vaak ouders bij. Zo is er iedere maand een podiumoptreden van een groep. Excursies die wij organiseren zijn betekenisvol en passen binnen het thema waar op dat moment aan gewerkt wordt. Ouders kunnen actief zijn in allerlei commissies en helpen ons vaak met de organisatie van allerlei activiteiten.

 

Samen leven

De Regenboog is een school die is gestoeld op christelijke waarden en normen. Dit merkt u vooral aan de manier waarop wij binnen de school met elkaar omgaan. Dit schooljaar worden wij Unesco-school. Kinderen krijgen lessen over de thema’s vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Belangrijke onderwerpen in een snel veranderende wereld.

 

Onze belofte aan ouders

Wij gaan met elkaar om op basis van waardering en schenken elkaar vertrouwen. Iedereen moet zich op De Regenboog geborgen voelen. We hebben respect voor de kwaliteiten, opvattingen en competenties van elkaar en van onze leerlingen.

Media