Leerlingenraad

We willen de leerlingen van de Regenboog graag betrekken bij hun eigen ontwikkeling en daarbij hoort natuurlijk ook de verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij hun leeromgeving. Daarom werken wij op de Regenboog met een leerlingenraad.

 

Onze leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen uit groep 6, twee uit groep 7 en twee uit groep 8. Deze leerlingen zijn door kinderen uit hun eigen groep gekozen en zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de Regenboog. Een aantal keer per jaar wordt er vergaderd, samen met één of twee leerkrachten. Deze leerkrachten vertegenwoordigen dan het team van de Regenboog en zij kunnen de gespreksonderwerpen weer terugkoppelen naar het MT of het team. In de vergaderingen komen punten ter sprake die volgens de leerlingen voor verbetering vatbaar zijn, de zogenaamde tips, maar er worden ook tops uitgedeeld aan de leerkrachten, als leerlingen vinden dat er iets goed voor elkaar is! Hieronder staat een voorbeeld van een tip en een top uitgewerkt. De leerlingen uit de bovenbouw gaan ook een keer naar de lagere groepen om te vertellen wat zij doen in de leerlingenraad.

 

Tip: De leerlingen uit groep 7 en 8 vinden dat er te weinig keus is in C boeken in de bibliotheek. Ze zouden graag meer leuke boeken willen zien. De afspraak die we voor de volgende vergadering maken is de volgende: de twee leerkrachten vragen aan de directeur om een klein budget voor het aanschaffen van C boeken. De leerlingen vragen ieder in hun groep aan de leerlingen om titels en leveren een lijstje in van ongeveer 6 boeken, die veel kinderen graag willen lezen. Zo werken leerkracht en leerling samen aan een betere en leukere leeromgeving!

Top: de nieuwe meubels zijn erg mooi en de stoelen zitten lekker!

 

Bericht van de leerlingenraad:

"De leerlingenraad vond dat er meer bomen op het plein moesten komen. Dat hebben we op 12 maart gedaan met het geld van "NL DOET"  Er zijn 2 bomen bijgekomen, ook is de fietsenstalling geveegd en zijn alle bladeren weggeveegd. Tijdens de pauze aten we wat lekkers. Nu  maar hopen dat de bomen goed gaan groeien!

 

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een groepje met leerlingen van 3 groepen. Die gaan dan bespreken of er nieuwe spullen nodig zijn of wat kinderen niet  fijn/leuk vinden aan onze school. Dan kijken wij of wij dat op kunnen lossen. Zo hebben we bijvoorbeeld nieuwe C boeken gekozen voor de schoolbieb.

 

Hoe wordt de leerlingenraad gekozen?
De leerlingenraad wordt gekozen door de klas. Dan zijn er een aantal kandidaten en dan hebben zij een verhaaltje om te vertellen wat zij willen regelen of bereiken in de leerlingenraad.

Wanneer is de leerlingenraad?
De leerlingenraad vergadert één keer in de zes weken.