Kanjerschool

Ik gedraag me als een kanjer want ik ben een kanjer

Wij vinden de sociaal-emotionele vorming een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van ieder kind. Hiermee mag dan ook niet gewacht worden tot zich problemen voordoen. De school heeft daarom de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in een goed pedagogisch klimaat, dit is een voorwaarde om tot een krachtige leeromgeving te komen. Wij hebben daarbij vooral ingezet op de invoering en implementatie van de methode "Kanjertraining". Deze methode biedt leerkrachten de mogelijkheid om preventief in plaats van probleemgericht aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is een methode die zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Dit zien wij graag terug bij alle kinderen, leerkrachten en ouders!

 

Tijdens de kanjerlessen leren de kinderen allerlei vormen van gedrag te herkennen en te benoemen. De lessen helpen kinderen om keuzes te maken in hun gedrag en met respect om te gaan met anderen. Kinderen leren elkaar te vertrouwen en leren dat zij zelf te vertrouwen zijn. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen als leerkrachten. Nadat het hele team een aantal schooljaren de Kanjertraining gevolgd heeft, werd de cursus afgesloten met het uitreiken van een Kanjercertificaat aan alle leerkrachten én het ophangen van het bordje Kanjerschool. Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Kinderen denken door het volgen van de kanjerlessen: Hier ben ik en het is goed dat ik er ben. 

 

De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • Respect voor elkaar.
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.