Activiteiten

Naast het normale lesprogramma plannen we gedurende het schooljaar allerlei gezellige en educatieve activiteiten, waarbij de kinderen op een andere manier, en vaak in een andere omgeving, met elkaar bezig zijn. 

 

Schoolreisje

De groepen 1 t/m 7 gaan eens per jaar op schoolreis.

 

Schoolkamp

De leerlingen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar op kamp. Zij gaan op de fiets voor drie dagen naar “De Lange Duinen” bij Soest.

 

Excursies

Vanuit de ouderbijdrage ondernemen we met alle groepen jaarlijks excursies. Deze kunnen gekoppeld zijn aan een onderwijsproject. Voorbeelden van afgelopen jaar: de speeltuin (kleuters), Natuurmonumenten, het Muiderslot, de Imkerij en het Rijksmuseum. Groep 8 gaat jaarlijks naar het verzetsmuseum in Amsterdam, aangeboden door de gemeente Wijdemeren.

 

Sportdag, Speeltuinfeest en Spelletjesdag

In mei hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 een sportdag, samen met de Curtevenneschool, de St. Antoniusschool en de Joseph Lokinschool op één van de gemeentelijke sportvelden. Dit alles gebeurt onder leiding van de vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Ook de overige groepen hebben die dag andere activiteiten. De kleutergroepen gaan naar de speeltuin, terwijl we voor de groepen 3, 4 en 5 spelletjes organiseren in en rond de school.

 

Voetbaltoernooi

Op de zaterdag voor Pasen organiseert de K.N.V.B. een schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 in de regio. De poulewinnaars uit de hoogste groepen spelen op de woensdagmiddag na Pasen finalewedstrijden.

 

Avondvierdaagse

Eind mei/begin juni nemen de kinderen van groep 3 t/m 8 deel aan de Avondvierdaagse. De onderbouw (vanaf groep 3) loopt 5 km. en de bovenbouw 10 km. Op de finishavond hopen we door veel ouders en leerkrachten feestelijk te worden binnengehaald.

Verkeersveiligheid

Ieder jaar doen de kinderen van groep 7 het praktijk-verkeersexamen, waarbij zij een route door het dorp afleggen. Het theoriegedeelte wordt in de klas afgenomen. Bij goed gevolg krijgen de kinderen een verkeersdiploma. Ieder jaar komen medewerkers van 3VO en de politie vooraf de fietsen keuren. Voldoet de fiets van uw kind aan de gestelde voorwaarden dan ontvangt het een O.K.-sticker.